Algemene voorwaarden Jenny massage - Jenny Yoga & Massage praktijk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden Jenny massage

Informatie
 
 
Algemene voorwaarde voor Jenny’s Yoga & Massage Praktijk Yoga  
 
Inschrijving en deelname cursus / workshop / wekelijkse lessen
 
Om deel te kunnen nemen aan één van de cursussen / workshops / wekelijkse lessen van Jenny’s Yoga & Massage Praktijk, schrijft u zich via jenny.coppelmans@do-in-school.nl in; hiermee is uw plek gegarandeerd en na ontvangst van de betaling heeft u recht op het volgen van de betreffende cursus / workshop / wekelijkse lessen  
 
Bij aanmelding dient u het inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen; hierin worden o.a. deze voorwaarden geaccordeerd  
 
Aanwezigheid bij iedere cursusdag is gewenst bij de Do-In-Stap cursus voor het behalen van een certificaat  
 
Kom op tijd naar de workshop, cursus, les of betreffende activiteit waarvoor u zich heeft ingeschreven, wanneer we zijn begonnen is het helaas niet meer mogelijk deel te nemen en vervalt uw recht op deelname
Reeds gevolgde Do-In-Stap cursus herhalen mag te allen tijde tegen betaling van 50% van de kosten en op voorwaarde dat er plek in de groep beschikbaar is.
 
Er is in principe een minimum van 4 en maximum van 8 studenten per cursus, indien de omstandigheden dit toelaten kan hiervan afgeweken worden  
 
Het totaalbedrag per cursus / workshop wordt duidelijk vermeld op de website en is bekend voorafgaand aan de inschrijving Betalingsvoorwaarden  
 
Na inschrijving is uw plaats gereserveerd en heeft u de bijbehorende betalingsverplichting  
 
Er is geen restitutie mogelijk, mocht u tijdens de cursus om welke reden dan ook stoppen, ongeacht de omstandigheden (eigen beslissing of overmacht).
Bij ziekte gelieve tijdig door te geven via mail of telefonisch, inhalen kan alleen in overleg op een andere locatie of in de praktijk. [inhalen is alleen geldig voor de Do-In-Stap cursus, niet voor een workshop of wekelijkse lessen]
 


Betalingstermijnen
Voor cursussen / workshops / wekelijkse lessen geldt dat het totale bedrag waarvoor ingeschreven is 1 week na aanmelding of uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus / workshop op rekening van Jenny Coppelmans, NL37RABO0156429543 staat.
 
Contante betalingen alleen in overleg.  
Annulering of wijziging vanuit Jenny’s Yoga & Massage Praktijk
Jenny’s Yoga & Massage Praktijk heeft het recht cursussen / workshops / wekelijkse lessen en andere ingeplande activiteiten te wijzigen of annuleren, welke wordt gemeld op de website.  
Cursisten worden persoonlijk benaderd per telefoon en e-mail. Bijvoorbeeld bij annulering of uitstel van een cursus / workshop / wekelijkse lessen of andere activiteit waarvoor reeds ingeschreven is.  
 
Annulering of wijziging van een reeds ingeplande cursus / workshop / wekelijkse lessen dan wel andere activiteit kan voorkomen in het geval er te weinig inschrijvingen zijn of door omstandigheden geen beschikbare docent te regelen of calamiteit. In dit geval heeft de ingeschreven cursist recht op keuze tussen uitstel en deelname aan een nieuwe ronde of
100% restitutie van het reeds betaalde bedrag. Terugbetalingen worden binnen 2 weken na annulering voldaan.
 
Huisregels
In de leszaal zijn geen buitenschoenen toegestaan (warme sokken dan wel sloffen worden aangeraden)
In de leszaal zijn geen mobiele telefoons en tassen toegestaan, deze kunnen in de daarvoor aangeboden ruimte geplaatst worden.
In de leszaal is het niet toegestaan te eten
 
Aansprakelijkheid
 
Deelname aan de opleiding of andere activiteit geschiedt op eigen risico en verantwoording.
U beseft zelf verantwoordelijk te zijn voor uw lijf en gaat hiermee respectvol om door het lichaam niet in houdingen te dwingen, maar met zachtheid gebruik te maken van de bewegingsmogelijkheden.  
Bij twijfel over geschiktheid van de oefeningen stopt u en raadpleegt u voor uw gezondheid eerst een arts.  
 
Jenny’s Yoga & Massage Praktijk is volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een cursus workshop, masterclass of les.  
 
Jenny’s Yoga & Massage Praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige blessure in welke vorm dan ook.
 
Massage
U kunt bij Jenny's Yoga & Massage Praktijk voor een behandeling alleen direct en á contant betalen of dmv een massagebon van Jenny's Yoga & Massage Praktijk. Geen pinautomaat.
 
Gelieve vooraf bij het maken van de afspraak te vermelden dat u een massagebon heeft.  
 
Jenny's Yoga & Massage Praktijk is een preventieve masseuse en verleent geen medische behandelingen.
Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Jenny's Yoga & Massage Praktijk verstrekt, zodat de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden.  
 
Jenny's Yoga & Massage Praktijk verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld.  
 
Gelieve tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.  
 
Indien u verhinderd bent bij een behandeling dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren/verzetten, anders wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.  
 
U wordt vriendelijk verzocht om mobiele telefoons uit te schakelen of in de stille stand te zetten vlak voor aanvang van de massage.  
 
Jenny's Yoga & Massage Praktijk is volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na een behandeling.
Jenny's Yoga & Massage Praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die u van Jenny's Yoga & Massage Praktijk ontvangen hebt.
 
Geheimhoudingsverklaring
Hierbij verklaart Jenny Coppelmans dat alle informatie die door de cliënt / cursist wordt verstrekt vertrouwelijk is voor Jenny’s Yoga & Massage Praktijk en ze wettelijke geheimplicht heeft volgens beroepsgeheim.
 
WKKGZ
Jenny’s Yoga & Massage Praktijk voldoet aan de WKKGZ en is aangesloten bij www.NIBIG.nl
 
Verzekering
Jenny's Yoga & Massage Praktijk is verzekerd bij www.balensverzekeringen.nl  
 
AVG
Jenny Coppelmans, eigenaresse van Jenny’s Yoga & Massage Praktijk, gevestigd aan Horselaar 7, 5541 GB te Reusel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Persoonsgegevens die verwerkt worden door Jenny’s Yoga & Massage Praktijk zijn deze die je zelf verstrekt voor gebruik van diensten en/of producten zoals voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die door Jenny’s Yoga & Massage Praktijk verwerkt worden zijn uitsluitend gericht op gezondheid mbt Yoga of therapeutische behandelingen.
 
Voor kinderen onder de 16 jaar verwerkt Jenny’s Yoga & Massage Praktijk deze gegevens alleen met ouderlijke toestemming.
 
Jenny’s Yoga & Massage Praktijk maakt indien je voor een therapeutische behandeling komt een verplicht dossier aan volgens WGBO waarin aantekeningen staan over je gezondheidstoestand, onderzoeken en behandeling. Deze gegevens blijven verplicht 15 jaar bewaard volgens WGBO en zorgvuldig bewaard zonder toegang van onbevoegden.
 
Jenny’s Yoga & Massage Praktijk verwerkt deze gegevens met doel voor: Wettelijke verplichtingen voor belastingen, dossier therapie, contact te houden voor dienstverlening.
Jenny’s Yoga & Massage Praktijk bewaart deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is volgens de doelen of bij afzegging door cliënten mits dit wettelijk van toepassing is.
Jenny’s Yoga & Massage Praktijk verstrekt geen informatie aan derden.
Jenny’s Yoga & Massage Praktijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Jenny’s Yoga & Massage Praktijk geeft je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen mits dit niet wettelijk noodzakelijk is [zie doelen].
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat je hiermee toestemming geeft voor alles wat onder de AVG valt en Jenny’s Yoga & Massage Praktijk nergens voor aansprakelijk kunt stellen.
 
Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 
Wijzigingen
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.  
Deze algemene en opleiding voorwaarden van Jenny’s Yoga & Massage Praktijk zijn van toepassing met ingang van 23 mei 2018. Ze gelden totdat wijziging van deze algemene voorwaarden door Jenny’s Yoga & Massage Praktijk wordt gemeld via e-mail en op de website. Download hier.
 
Intakeformulier voor cursussen / workshops / wekelijkse lessen
 
Naam:  
Foto:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Geboortedatum:  
Wil je een factuur: Ja / Nee  
Motivatie om de cursus te volgen:
Lichamelijke en geestelijke conditie:  
Gelezen en akkoord met de voorwaardes incl AVG van Jenny’s Yoga & Massage Praktijk  
 
Datum:  
 
Plaats:  
 
Handtekening:
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu